Јавне набавке


Уговор за услуге штампања новина.

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/12/План-набавке-за-2023.-годину.pdf
https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/12/Одлука-о-Плану-набавке-за-2023-1.pdf
https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Nacrt-plana-nabavke-za-2022-godinu.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Одлука-о-додјели-уговора-за-услугу-штампе-бродских-новина-за-2022.-годину.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Одлука-о-додјели-уговора-за-испоруку-безоловног-моторног-бензина-БМБ-95.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Уговор-о-купопродаји-нафтнох-деривата-1.-страна.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Уговор-о-купопродаји-нафтних-деривата-2.-страна.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Одлука-о-додјели-уговора-и-уговор-за-испоруку-канцеларијског-материјала.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Одлука-о-додјели-уговора-и-уговор-за-услугу-колективног-осигурања-радника.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Одлука-о-додјели-уговора-за-банкарске-услуге.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/04/Уговор-о-коришћењу-банкарских-услуга.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/05/Одлука-о-додјели-уговора-у-поступку-директног-споразума-1.-страна.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/05/Одлука-о-додјели-уговора-у-поступку-директног-споразума-2.-страна.pdf

https://radiobrod.live/wp-content/uploads/2022/05/Уговор-о-пружању-књиговодствених-услуга.pdf

ОБАВЈЕШТЕЊА